субота, 26 листопада 2016 р.

Розширення меж професійних компетенцій викладача ПТНЗ шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

В зв’язку зі стрімким плином науково-технічного прогресу та невпинної модернізації у всіх сферах діяльності людини важливого значення набуває впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітнє середовище ПТНЗ. Використання  ІКТ в навчально-виховному процесі професійно-технічного навчального закладу покликане швидко вирішувати самі різноманітні питання, що постають перед педагогом в його професійній діяльності.
Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій поряд з помітним зниженням тимчасових і просторових бар'єрів в розповсюдженні інформації відкрив нові перспективні можливості у сфері професійної освіти. Можна з упевненістю стверджувати, що в сучасному світі має прояв тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій та формування на цій основі принципово нових - інтегрованих технологій навчання, заснованих, зокрема, на технологіях комунікативної передачі інформації через глобальну мережу Інтернет. Використання мережі Інтернет відкриває перед педагогом нові можливості як у сфері професійного вдосконалення навичок роботи з персональним комп’ютером, такі у педагогічній сфері.
Аналізуючи сучасний ринок інформаційно-комунікаційних технологій, що доступні пересічним користувачам, можна виділити такі основні напрямки використання ІКТ, що сприяють всебічному розширенню професійних компетенцій викладача ПТНЗ:
1) Inter © “Навчання для майбутнього” - найбільша спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, ЦІППО АПН України, ОІППО, ОУОН ОДА та корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх педагогічних технологій, яка уможливлює підготовку школярів до економіки знань XXI сторіччя та надає їм необхідні навички [1].  Участь та подальша робота викладача ПТНЗ на основі даної програми допомагає кожному педагогу проаналізувати свій рівень знань з володіння сучасними комп’ютерними технологіями, набути вмінь працювати за проектними технологіями навчання з використанням ІКТ, відшліфувати вміння надавати регулярні консультації та координувати роботу учнів в групах засобами ІКТ.
2) Google-технології - важливе і одне з ключових місць серед усіх Web-технологій займає компанія Google зі своїми провідними технологіями. Крім звичайного пошуку Google пропонує ряд сервісів та інструментів для різних потреб. Більшість з них - Web-додатки, що вимагають від користувача тільки наявності браузера, в якому вони працюють, та Інтернет-підключення. Це дозволяє використовувати дані в будь-якій точці планети і не бути прив'язаним до одного комп'ютера [2]. Серед сервісів та інструментів Google, які можуть бути корисними при підвищенні професійної компетентності викладача професійно-технічного навчального закладу, можна виділити наступні:
· Google Пошук (google.com) – найперша і основна послуга Google. Пошук в Google є простим і компактним – нічого лишнього, все продумано до найдрібніших деталей. Вводимо ключові слова – отримуємо найбільш релевантний і необхідний нам результат.
· Gmail (gmail.com) - безкоштовна електронна пошта з великим обсягом місця для зберігання повідомлень (більше 10.1 Гб), з доступом по POP3 і зручним Web-інтерфейсом. Також є OpenID-провайдером для всіх служб Google. Тобто, це означає, що якщо користувач зареєстрований в системі Gmail, він отримує вільний доступ до всіх інших сервісів та служб Google, що є досить  зручно для розробки та користування освітніми можливостями Google.
· Blogger (blogger.com) - це сервіс для ведення блогів, що дозволяє тримати на своєму хостингу не тільки програмне забезпечення, а всю інформацію: записи, коментарі та персональні сторінки в СУБД на серверах Google. Блог викладача професійно-технічного навчального закладу дозволяє в інтерактивному режимі доносити  до учнів необхідну їм інформацію, таку як оголошення, навчальний контент, зміни в графіку навчання та ін.
· Google Docs (docs.google.com) - безкоштовний он-лайн-офіс, що включає в себе текстовий, табличний процесор і сервіс для створення презентацій, а також Інтернет-сервіс хмарного зберігання файлів з функціями файлообміну, що розробляється компанією Google. Документи і таблиці, створювані користувачем, зберігаються на спеціальному сервері Google, або можуть бути експортовані у файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету (при цьому доступ захищений паролем). Наразі сервіс об’єднано у великий пакет програм Google Drive
· Youtube (youtube.com) - сервіс, що надає послуги відеохостингу. Користувачі можуть додавати, переглядати, коментувати і ділитися з друзями тими чи іншими відеозаписами. Завдяки простоті і зручності використання YouTube став найпопулярнішим місцем для розміщення відеофайлів і третім сайтом у світі за кількістю відвідувачів. YouTube дозволяє створювати власні сторінки, так звані «аккаунти», на яких можна розміщувати різноманітні відеофали – відеоуроки, презентації, практикуми, семінари, майстер-класи та інше. YouTube є ідеальний сервісом для проведення он-лайн конференцій та презентацій різного масштабу. Аккаунти педагогів та цілих навчальних закладів стають в мережі звичайною справою  
· Google Sites (sites.google.com) - спрощений безкоштовний хостинг на базі структурованої wiki. Дозволяє за допомогою технології wiki зробити інформацію доступною для людей, які потребують її швидкої подачі. Користувачі сайту можуть працювати разом, додавати інформацію з інших додатків Google, наприклад Документи Google, Календар Google, YouTube, Picasa і з інших джерел. Розробник сайту може запрошувати інших користувачів для спільної роботи над сайтом, контролювати їх доступ до матеріалів. Сайт може бути використаний в private режимі, наприклад, для організації особистого wiki - блокнота або для ведення записів по приватному проекту з доступом до інформації тільки після авторизації. Google Sites дозволяє створювати сайти  для розміщення будь-якого навчального контенту – сайти учнівських груп, викладачів, навчальних закладів
· Google + (plus.google.com) - проект соціальної мережі компанії Google. Сервіс надає можливість спілкування через Інтернет за допомогою спеціальних компонентів: Кола, Теми, Відеозустрічі, Мобільна версія. Компанія Google при анонсуванні мережі заявила, що основоположними принципами дії сервісу є: користувачі, приватність і живе спілкування. Інформація, якою діляться учасники мережі, впливає на персоналізовані результати пошуку Google [3]. Соціальна мережа вже давно переросла рівень простого спілкування,та є вагомим важелем впливу в будь-якій сфері суспільства, тому власна сторінка в соціальній мережі відкриває широкі можливості для доступу до великого об’єму інформації. 
3) Соціальна мережа –  веб-сайт або інша служба у Веб, яка дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати список користувачів, з якими вони мають зв'язок та переглядати власний список зв'язків і списки інших користувачів. Природа та номенклатура зв'язків може різнитись у залежності від системи. Соціальні мережі зі своїм стрімким розвитком переросли з сайтів для простого спілкування в ресурси з колосальними освітніми можливостями. Так, Івашньова С. В., у своїй праці [4], вказує на такі позитивні сторони соціальних мереж в середовищі освіти:
· доступні безкоштовні соціальні сервіси здатні задовольнити потреби учасників навчального процесу у збереженні, передачі та спільному використанні різних типів документів;
· переважна більшість учасників навчального процесу (як педагогів, так і учнів) мають досвід використання соціальних сервісів та/або соціальних мереж у повсякденному житті;
· регулярне використання соціальних сервісів та соціальних мереж з метою організації навчальної діяльності сприятиме формуванню культури спілкування у віртуальному середовищ, розвитку комунікативної компетентності, що в подальшому позитивно впливатиме на адаптацію до навчання у ВНЗ та професійної діяльності.
4) Хмарні технології це технології, які надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.
Хмарні технології в навчанні надають ряд переваг:
· економія засобів на придбання програмного забезпечення;
· зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;
· виконання багатьох видів учбової роботи, контролю і оцінки online;
· економія дискового простору;
· антивірусна, безрекламна, антихакреська безпека та відкритість освітнього середовища для вчителів і для учнів [5].
Технологія хмарних обчислень і реалізована на її основі освітня платформа дозволяють педагогам максимально ефективно використовувати наявні програмно-апаратні ресурси навчального закладу, а учні дістають можливість застосовувати на практиці найсучасніші комп'ютерні технології.
До хмарних сервісів зберігання даних, які доцільно використати в педагогічній діяльності, можна віднести: Dropbox, Яндекс Диск, OneDrive, Copy.com, Google Drive.
Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що лише правильне застосування комп'ютерів в освіті може призвести до появи нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дадуть змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам з учнями. На думку багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають можливість значно підвищити ефективність навчання. В свою чергу, використовуючи ІКТ в своїй роботі, педагог підвищує рівень своєю професійної компетентності, що, в свою чергу, стимулює до подальшого саморозвитку. Адже кожен учасник навчального процесу повинен володіти необхідною інформаційною грамотністю і розумінням у використанні комп’ютерних технологій, тоді він зможе навчити іншого.

Список використаних джерел
1.    Inter © “Навчання для майбутнього”  в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iteach.com.ua/
2. Google (компания). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(компания);
3.     Список сервісів та інструментів Google. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список _сервисов _Google;
4.     Івашньова С. В. Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті. - НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 2. – с. 15-17
5.     Хмарні технології в навчанні. – Освітній простір «Infoсвіт». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://infosvit.if.ua/hmarni-tehnolohiji-v-navchanni/