Публікації***
1) Чеб С. С. Мельник В. М Деякі особливості  залежності від мережі Інтернет студентів віком 18-22 роки. - Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності». - Рівне. - 2011. - с. 66-67.
***
2) Чеб С.С.  Мельник В. М.  Вплив мережі Інтернет на психологічний стан студентів віком 18-22 роки. - Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». - Луцьк РВВ ЛНТУ. - 2011. - с. 95-100.
***
3) Чеб С.С. «Характеристика деяких закономірностей впливу соціальних мереж Інтернет на особистісний розвиток студентів. /Журнал “Молодь і ринок”. - Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. - 2011. -  с. 98-102.
***
4) Чеб С.С. Мельник В.М Використання методів соціального опитування та експертних оцінок при проведенні психолого-педагогічного дослідження. - Збірник наукових праць студентів та магістрів. - Луцьк РВВ ЛНТУ. – 2011.
***
5) Чеб С. С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для навчання дітей з особливими потребами. – Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Науковий журнал. – 2013. - №11. – ст. 151-157. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» 28-30 травня 2013 року. Луцьк-Світязь.
***
6) Чеб С. С. Доцільність використання електронних засобів навчання в інклюзивній моделі освіти. -  Матеріали Всеукраїнської  науково практичної конференції «Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців». Львів, СПОЛОМ, 2013. – с.229 - 231.
***
7) Чеб С. С. «Використання можливостей мережі Інтернет та Google технологій в навчально-виробничій діяльності викладача професійно-технічного навчального закладу». - Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 2014» Volume 19. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – 3-6 str.
***
8) Чеб С. С. Використання проектних методик навчання на уроках інформаційних технологій в ПТНЗ. - Збірник наукових тез за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в освіті, науці та виробництві". - м. Луцьк. - 2015. - 73-74 с.
***
9) Чеб С. С. Характеристика програмного забезпечення для створення поліграфічної продукції. - MATERIALS OF THE XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «CONDUCT OF MODERN SCIENCE - 2015». - November 30 - December 7, 2015. -  Volume 22. - Mathematics Modern information technologies. : Sheffield. -  SCIENCE AND EDUCATION LTD. – 2015. – 51-53.
***
10) Чеб С. С. Хмарні технології: теорія і практика впровадження в навчально-виробничий процес. - Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieka – 2016» Volume 8. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – 27-31 str.
***
11) Чеб С. С. Розширення меж професійних компетенцій викладача ПТНЗ шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. – Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 25 листопада 2016 року) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації; за заг. ред. Ю. М. Козловського, Л. Л. Сушенцевої. – Львів: ПП «Ощипок М. М.», 2016 р. – с. 240-242;
***
12) Чеб С. С., Великий О. А. Проблеми впровадження новітніх інформаційних технологій в освіту. Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (ІТОНВ-2017). – Луцьк, 25-27 травня 2017 р. – с. 26-28
***
13) Y. Michalek, N. Ibragimov, I. Andrushchak, S. Cheb. Extreme project management and specific sequence of actions. Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (ІТОНВ-2017). – Луцьк, 25-27 травня 2017 р. – с. 195-198
***
14) Чеб С. С., Чеб А. В. Деякі особливості підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. - Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25-26  квітня 2018 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т.І.Стойчик – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. – том  2. –  С. 203-208;
***
15) Сергій Чеб. Використання електронних засобів навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Професійна освіта Волині. – Інформаційно-методичний вісник №1. – Луцьк, 2018. – с. 50-55;
***
16) С. С. Чеб Формування професійних компетентностей молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників засобами дистанційних технологій. – Матеріали IІ Всеукраїнської веб-конференції "Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті";
***
17) Чеб С. С. Деякі особливості програмного середовища розробки та створення педагогічних програмних засобів навчального призначення. - Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». - Луцьк РВВ ЛНТУ. - 2019. - с. 101-106.
***
18) Чеб С. С.  Програмні середовище розробки та створення сучасних електронних освітніх ресурсів: характеристика та особливості використання. Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (ІТОНВ-2019). – Луцьк, 23-25 травня 2019 р. – с. 26-29