субота, 26 листопада 2016 р.

Розширення меж професійних компетенцій викладача ПТНЗ шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

В зв’язку зі стрімким плином науково-технічного прогресу та невпинної модернізації у всіх сферах діяльності людини важливого значення набуває впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітнє середовище ПТНЗ. Використання  ІКТ в навчально-виховному процесі професійно-технічного навчального закладу покликане швидко вирішувати самі різноманітні питання, що постають перед педагогом в його професійній діяльності.
Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій поряд з помітним зниженням тимчасових і просторових бар'єрів в розповсюдженні інформації відкрив нові перспективні можливості у сфері професійної освіти. Можна з упевненістю стверджувати, що в сучасному світі має прояв тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій та формування на цій основі принципово нових - інтегрованих технологій навчання, заснованих, зокрема, на технологіях комунікативної передачі інформації через глобальну мережу Інтернет. Використання мережі Інтернет відкриває перед педагогом нові можливості як у сфері професійного вдосконалення навичок роботи з персональним комп’ютером, такі у педагогічній сфері.
Аналізуючи сучасний ринок інформаційно-комунікаційних технологій, що доступні пересічним користувачам, можна виділити такі основні напрямки використання ІКТ, що сприяють всебічному розширенню професійних компетенцій викладача ПТНЗ:
1) Inter © “Навчання для майбутнього” - найбільша спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, ЦІППО АПН України, ОІППО, ОУОН ОДА та корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх педагогічних технологій, яка уможливлює підготовку школярів до економіки знань XXI сторіччя та надає їм необхідні навички [1].  Участь та подальша робота викладача ПТНЗ на основі даної програми допомагає кожному педагогу проаналізувати свій рівень знань з володіння сучасними комп’ютерними технологіями, набути вмінь працювати за проектними технологіями навчання з використанням ІКТ, відшліфувати вміння надавати регулярні консультації та координувати роботу учнів в групах засобами ІКТ.
2) Google-технології - важливе і одне з ключових місць серед усіх Web-технологій займає компанія Google зі своїми провідними технологіями. Крім звичайного пошуку Google пропонує ряд сервісів та інструментів для різних потреб. Більшість з них - Web-додатки, що вимагають від користувача тільки наявності браузера, в якому вони працюють, та Інтернет-підключення. Це дозволяє використовувати дані в будь-якій точці планети і не бути прив'язаним до одного комп'ютера [2]. Серед сервісів та інструментів Google, які можуть бути корисними при підвищенні професійної компетентності викладача професійно-технічного навчального закладу, можна виділити наступні:
· Google Пошук (google.com) – найперша і основна послуга Google. Пошук в Google є простим і компактним – нічого лишнього, все продумано до найдрібніших деталей. Вводимо ключові слова – отримуємо найбільш релевантний і необхідний нам результат.
· Gmail (gmail.com) - безкоштовна електронна пошта з великим обсягом місця для зберігання повідомлень (більше 10.1 Гб), з доступом по POP3 і зручним Web-інтерфейсом. Також є OpenID-провайдером для всіх служб Google. Тобто, це означає, що якщо користувач зареєстрований в системі Gmail, він отримує вільний доступ до всіх інших сервісів та служб Google, що є досить  зручно для розробки та користування освітніми можливостями Google.
· Blogger (blogger.com) - це сервіс для ведення блогів, що дозволяє тримати на своєму хостингу не тільки програмне забезпечення, а всю інформацію: записи, коментарі та персональні сторінки в СУБД на серверах Google. Блог викладача професійно-технічного навчального закладу дозволяє в інтерактивному режимі доносити  до учнів необхідну їм інформацію, таку як оголошення, навчальний контент, зміни в графіку навчання та ін.
· Google Docs (docs.google.com) - безкоштовний он-лайн-офіс, що включає в себе текстовий, табличний процесор і сервіс для створення презентацій, а також Інтернет-сервіс хмарного зберігання файлів з функціями файлообміну, що розробляється компанією Google. Документи і таблиці, створювані користувачем, зберігаються на спеціальному сервері Google, або можуть бути експортовані у файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету (при цьому доступ захищений паролем). Наразі сервіс об’єднано у великий пакет програм Google Drive
· Youtube (youtube.com) - сервіс, що надає послуги відеохостингу. Користувачі можуть додавати, переглядати, коментувати і ділитися з друзями тими чи іншими відеозаписами. Завдяки простоті і зручності використання YouTube став найпопулярнішим місцем для розміщення відеофайлів і третім сайтом у світі за кількістю відвідувачів. YouTube дозволяє створювати власні сторінки, так звані «аккаунти», на яких можна розміщувати різноманітні відеофали – відеоуроки, презентації, практикуми, семінари, майстер-класи та інше. YouTube є ідеальний сервісом для проведення он-лайн конференцій та презентацій різного масштабу. Аккаунти педагогів та цілих навчальних закладів стають в мережі звичайною справою  
· Google Sites (sites.google.com) - спрощений безкоштовний хостинг на базі структурованої wiki. Дозволяє за допомогою технології wiki зробити інформацію доступною для людей, які потребують її швидкої подачі. Користувачі сайту можуть працювати разом, додавати інформацію з інших додатків Google, наприклад Документи Google, Календар Google, YouTube, Picasa і з інших джерел. Розробник сайту може запрошувати інших користувачів для спільної роботи над сайтом, контролювати їх доступ до матеріалів. Сайт може бути використаний в private режимі, наприклад, для організації особистого wiki - блокнота або для ведення записів по приватному проекту з доступом до інформації тільки після авторизації. Google Sites дозволяє створювати сайти  для розміщення будь-якого навчального контенту – сайти учнівських груп, викладачів, навчальних закладів
· Google + (plus.google.com) - проект соціальної мережі компанії Google. Сервіс надає можливість спілкування через Інтернет за допомогою спеціальних компонентів: Кола, Теми, Відеозустрічі, Мобільна версія. Компанія Google при анонсуванні мережі заявила, що основоположними принципами дії сервісу є: користувачі, приватність і живе спілкування. Інформація, якою діляться учасники мережі, впливає на персоналізовані результати пошуку Google [3]. Соціальна мережа вже давно переросла рівень простого спілкування,та є вагомим важелем впливу в будь-якій сфері суспільства, тому власна сторінка в соціальній мережі відкриває широкі можливості для доступу до великого об’єму інформації. 
3) Соціальна мережа –  веб-сайт або інша служба у Веб, яка дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати список користувачів, з якими вони мають зв'язок та переглядати власний список зв'язків і списки інших користувачів. Природа та номенклатура зв'язків може різнитись у залежності від системи. Соціальні мережі зі своїм стрімким розвитком переросли з сайтів для простого спілкування в ресурси з колосальними освітніми можливостями. Так, Івашньова С. В., у своїй праці [4], вказує на такі позитивні сторони соціальних мереж в середовищі освіти:
· доступні безкоштовні соціальні сервіси здатні задовольнити потреби учасників навчального процесу у збереженні, передачі та спільному використанні різних типів документів;
· переважна більшість учасників навчального процесу (як педагогів, так і учнів) мають досвід використання соціальних сервісів та/або соціальних мереж у повсякденному житті;
· регулярне використання соціальних сервісів та соціальних мереж з метою організації навчальної діяльності сприятиме формуванню культури спілкування у віртуальному середовищ, розвитку комунікативної компетентності, що в подальшому позитивно впливатиме на адаптацію до навчання у ВНЗ та професійної діяльності.
4) Хмарні технології це технології, які надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.
Хмарні технології в навчанні надають ряд переваг:
· економія засобів на придбання програмного забезпечення;
· зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;
· виконання багатьох видів учбової роботи, контролю і оцінки online;
· економія дискового простору;
· антивірусна, безрекламна, антихакреська безпека та відкритість освітнього середовища для вчителів і для учнів [5].
Технологія хмарних обчислень і реалізована на її основі освітня платформа дозволяють педагогам максимально ефективно використовувати наявні програмно-апаратні ресурси навчального закладу, а учні дістають можливість застосовувати на практиці найсучасніші комп'ютерні технології.
До хмарних сервісів зберігання даних, які доцільно використати в педагогічній діяльності, можна віднести: Dropbox, Яндекс Диск, OneDrive, Copy.com, Google Drive.
Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що лише правильне застосування комп'ютерів в освіті може призвести до появи нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дадуть змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам з учнями. На думку багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають можливість значно підвищити ефективність навчання. В свою чергу, використовуючи ІКТ в своїй роботі, педагог підвищує рівень своєю професійної компетентності, що, в свою чергу, стимулює до подальшого саморозвитку. Адже кожен учасник навчального процесу повинен володіти необхідною інформаційною грамотністю і розумінням у використанні комп’ютерних технологій, тоді він зможе навчити іншого.

Список використаних джерел
1.    Inter © “Навчання для майбутнього”  в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iteach.com.ua/
2. Google (компания). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(компания);
3.     Список сервісів та інструментів Google. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список _сервисов _Google;
4.     Івашньова С. В. Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті. - НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 2. – с. 15-17
5.     Хмарні технології в навчанні. – Освітній простір «Infoсвіт». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://infosvit.if.ua/hmarni-tehnolohiji-v-navchanni/

четвер, 14 квітня 2016 р.

Захистимо професійну освіту України! (законопроект «Про професійну освіту» (реєстр. № 3231)

Захистимо професійну освіту України! (законопроект «Про професійну освіту» (реєстр. № 3231)
 Виноградська Голда Євгеніївнавівторок, 12 квітня 2016 р.

Обласна секція викладачів інформатики та інформаційних технологій ПТНЗ області

До уваги викладачів інформатики та інформаційних технологій! 14 квітня 2016 року відбудеться Обласна секція викладачів інформатики та інформаційних технологій ПТНЗ області в онлайн режимі. Початок о 14:00. 

Перейти до вебінару

середа, 6 квітня 2016 р.

Підтримайте будь-ласка!!! Врятуйте професійно-технічну освіту!!!

Електронна петиція "Про повернення у державну власність установ, закладів та організацій професійно-технічної освіти"